Zarządzenie

Na podstawie art. 74 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zarządzam co następuje:

§ 1

Dzień 14 października 2020 r. jest wolny od zajęć lekcyjnych

§ 2
W tym dniu istnieje możliwość korzystania z ćwiczeniówek w godzinach 10.00 – 12.00 przez uczniów, którzy złożyli wniosek.

§ 3
Szkoła w tym dniu będzie otwarta w godz. 10.00 – 12.00

Kutno, dn. 06.10.2020 r.

Dyrektor Szkoły – Małgorzata Musiałowska

Realizacja Mateusz Piechnat