Zalecenia MKiDN w związku z koronawirusem

Zalecenia MKiDN w związku z koronawirusem

SARS-CoV-2 na dzień 6 marca 2020 r.

Rekomendacje w zakresie bieżącej działalności instytucji:

 1. wprowadzenie – tam, gdzie to możliwe i uzasadnione – komunikacji elektronicznej jako alternatywy dla bezpośredniego kontaktu pracownik – użytkownik
 2.  regulowanie frekwencji, które umożliwi utrzymywanie bezpiecznego dystansu między odwiedzającymi
 3. uwrażliwienie pracowników na stosowanie się do zaleceń GIS w kwestii konsultacji medycznych w przypadku występowania takich objawów jak: gorączka, kaszel, duszność lub inne wskazane w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia
 4. umieszczenie w ogólnodostępnych miejscach informacji o właściwym sposobie korzystania ze środków higieny oraz właściwym zachowaniu w przypadku wystąpienia objawów chorobowych swoistych dla koronawirusa SARS-CoV-2 (katar, kaszel, podwyższona temperatura)
 5.  zapewnienie podstawowych środków higieny – mydła i środków dezynfekujących do rąk przy umywalkach i w miejscach ogólnodostępnych
 6.  rozszerzenie utrzymania czystości pomieszczeń przy zastosowaniu substancji odkażających – zapewnienie większej częstotliwości sprzątania, dezynfekowania sanitariatów, klamek itp., zwłaszcza w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi gości zewnętrznych
 7. przeszkolenie wszystkich pracowników z zakresu zachowania podstawowych środków ochronnych i sposobu postępowania i weryfikacja znajomości instrukcji Głównego Inspektora Sanitarnego
 8. śledzenie bieżących komunikatów właściwych miejscowo ośrodków sanitarno-epidemiologicznych; wskazanie osób do bezpośredniego kontaktu z tymi ośrodkami
 9.  stosowanie się do zaleceń lokalnych władz i miejscowych służb sanitarno-epidemiologicznych w szczególności w przypadku wzrostu zagrożenia na terenie działania instytucji.

W zakresie podejmowanych aktywności i podróży:

 1. dokonanie analizy kalendarza wydarzeń pod kątem oceny ryzyka dla bezpieczeństwa zdrowotnego uczestników i pracowników
 2.  daleko idącą ostrożność i rozwagę w planowaniu wyjazdów zagranicznych indywidualnych i grupowych, ograniczenie zbędnych wyjazdów
 3.  odwołanie podróży do krajów, do których MSZ nie zaleca podróżowania z uwagi na zagrożenie koronawirusem SARS-CoV-2 (https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/)
 4. rozważenie ograniczenia przyjmowania gości oraz organizacji wydarzeń z udziałem obywateli państw, w których występuje duża liczba potwierdzonych przypadków zakażenia
 5. bieżące monitorowanie zaleceń MSZ w tym zakresie i konsultacje z MKiDN odnośnie szczegółowych rozwiązań związanych z planowanym udziałem w wydarzeniach kulturalnych

Inne:

 1.  bieżące śledzenie komunikatów i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych zamieszczanych na stronach internetowych:

www.gis.gov.pl

www.gov.pl/web/zdrowie

www.gov.pl/web/dyplomacja

– zachowanie zdrowego rozsądku i krytycznej oceny sytuacji.

Na dzień dzisiejszy MKiDN nie rekomenduje zamykania lub znaczącego ograniczenia działalności instytucji kultury pod warunkiem zachowania niezbędnych środków ostrożności.

Realizacja Mateusz Piechnat