Tag: ogłoszenie

Dni wolne od zajęć lekcyjnych

Na podstawie Rozporządzenia MKiDZNiS o organizacji roku szkolnego oraz kalendarza roku szkolnegoobowiązującego w szkole dni 4,5, 22, 23 czerwca 2021 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Komunikat w sprawie pracy szkoły od dnia 26 kwietnia do 2 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 27/2020/2021 Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Kutnie z dnia 24 kwietnia 2021 r. w sprawie form i zasad prowadzenia zajęć w trybie zdalnym Na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe ( Dz. U. Z 2019 r. poz. 1148 z pózn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 22…
Czytaj dalej

Realizacja Mateusz Piechnat