2 maja 2022 r. – dzień wolny od zajęć lekcyjnych

Zgodnie z rozporządzeniem o organizacji roku szkolnego, dzień 2 maja 2022 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.