Zaproszenie na lekcje otwarte z kształcenia słuchu i rytmiki

Lekcje odbywać się będą w godzinach 15.00 – 20.00 według planu zajęć poszczególnych klas