Komunikat – pomoc psychologiczna

Uczniowie szkół artystycznych, ich rodzice oraz nauczyciele mają prawo do korzystania zbezpłatnej pomocy psychologicznej oferowanej w ramach Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Edukacji Artystycznej, które prowadzą swoją działalność pomocową zarównow formie kontaktów bezpośrednich jak i online. Szczegółowy opis działalności znajduje się na stroniehttps://www.gov.pl/web/cea/specjalistyczne-poradnie-cea