Komunikat w sprawie pracy szkoły od dnia 31 maja 2021 r.

KOMUNIKAT

Dyrektora szkoły z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie organizacji pracy szkoły od dnia 31 maja 2021 r.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki, od dnia 31 maja 2021 r. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Kutnie ( jak i inne placówki i szkoły) wraca do funkcjonowania w trybie stacjonarnym.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą według obowiązującego planu zajęć lekcyjnych.

Proszę nauczycieli, uczniów i ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych o dochowanie najwyższej staranności w zakresie sanitarnym, podczas zajęć, zgodnie z obowiązującymi aktualnie ogólnymi obostrzeniami w powyższym zakresie.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 25 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w roku szkolnym 2020/2021 egzaminów promocyjnych i końcowych nie będzie.

Kutno, dnia 27 maja 2021 r.
Małgorzata Musiałowska

Dyrektor Szkoły

Realizacja Mateusz Piechnat