KOMUNIKAT

Na podstawie Rozporządzenia MKDNiS o organizacji roku szkolnego oraz kalendarza roku szkolnego obowiązującego w szkole, 02 listopada 2021 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
W tym dniu szkoła będzie czynna w godzinach 8.00 – 12.00

Realizacja Mateusz Piechnat