Kadra

mgr Maciej Matczak

Urodzony w Łodzi i również w tym mieście ukończył PSM I i II stopnia im. H. Wieniawskiego oraz Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w klasie Bronisława Pokory i Urszuli Bereźnickiej-Pniak. Od 1993 roku pedagog, obecnie nauczyciel dyplomowany w PSM I i II stopnia im. K. Kurpińskiego w Kutnie, wieloletni kierownik Filii tej szkoły w Łęczycy. Propagator kultury muzycznej i sztuki perkusyjnej wśród lokalnej społeczności. Uczestniczył w wielu koncertach rockowych, symfonicznych i bigbandowych jak również je współorganizował. Współpracował z wieloma instytucjami, m.in. Teatrem Wielkim w Łodzi, Filharmonią Łódzką, Filharmonią Kaliską, Teatrem Muzycznym w Łodzi, Domami Kultury i miejskimi instytucjami samorządowymi. Organizator wielu wycieczek edukacyjno-warsztatowych dla uczniów i uczestnik sympozjów międzynarodowych.

Za swoją długoletnią działalność artystyczno-pedagogiczną odznaczony Srebrnym Medalem Prezydenta RP.

Realizacja Mateusz Piechnat