Kadra

mgr Ewa Sopur

Ukończyła POSM w Lublinie z wyróżnieniem z fletu.

Studiowała grę na flecie w AM w Poznaniu i AM w Łodzi, ukończyła studia dzienne – mgr sztuki.

Absolwentka 2-letniego Studium Pedagogicznego oraz Studiów Podyplomowych w specjalności oligofrenopedagogika na UŁ.

Autorka wielu utworów słowno – muzycznych dla dzieci wydanych m.in. w podręcznikach do nauczania zintegrowanego oraz w wersji audio przez Wydawnictwo Edukacyjne Res Polona.

Brała udział w pracach grupy inicjatywnej ChSM Missio Musica oraz uczestniczyła w działalności artystycznej tegoż Stowarzyszenia, promując muzykę i sztukę o wartościach chrześcijańskich przez cały okres jego istnienia (tj. ponad 30 lat).

Przez rok pełniła funkcję zastępcy dyrektora SP i Gimnazjum w Wiączyniu.

W uznaniu dorobku artystycznego i dydaktycznego otrzymała stopień nauczyciela mianowanego bez obowiązku odbywania stażu i składania egzaminu.

Od 2000 roku pracuje w PSM I i II st. w Kutnie na stanowisku nauczyciela klasy fletu (nauczyciel dyplomowany).

W latach 2005-2019 pełniła funkcję Kierownika Sekcji Instrumentów Dętych i Perkusji w tejże szkole.

Więcej informacji można znaleźć w książce pt.,,Szczęściarze- historie prawdziwe” (od str. 137) dostępnej w bibliotece PSM w Kutnie.

Realizacja Mateusz Piechnat