Kadra

mgr Elżbieta Kurczyńska-Sołowiej

 • Z urodzenia Łodzianka, a od 2005 r. Warszawianka.

WYKSZTAŁCENIE

 • Magister Sztuki – Akademia Muzyczna w Łodzi, Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Rytmiki, specjalność – Teoria Muzyki.
 • Kurs Kwalifikacyjny dla kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie).
 • XI Podyplomowe Studium Emisji Głosu (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy oraz Narodowe Centrum Kultury w Warszawie).

PRACA ZAWODOWA

 • Nauczycielka przedmiotów ogólnomuzycznych, stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany od 2003 r.
 • W latach 1994-2004 kierowniczka Sekcji Ogólnomuzycznej.
 • W latach 2004-2014 (z przerwą 2009/2010) – wicedyrektorka Szkoły.

AKTYWNOŚCI ARTYSTYCZNE

 • W 2006 r. założyła z nauczycielami-teoretykami kwartet wokalny „Cantores Kutnoviensis”; zespół, rozbudowany przez Dyrektor Szkoły Małgorzatę Musiałowską do nauczycielskiego chóru kameralnego, nagrał dwie płyty.
 • Współpracowała z warszawską grupą poetycką Terra Poetica (2014-2020). Grała na skrzypcach w zespole wokalno-instrumentalnym.
 • Od 2014 r. śpiewa w wybranych koncertach w Warszawskim Chórze „Polonia” im. I. J. Paderewskiego.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

 • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Kutnowskiego Stowarzyszenia Promocji Muzyki (od 2015)
 • Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki przy PSM I i II st. w Kutnie (od 2018)
 • Członek Zgromadzenia Delegatów Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki (od 2019)
 • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Muzycznych (od 2019 r.)

DYPLOMY, NAGRODY I ODZNACZENIA

 • Liczne nagrody przyznane przez kolejnych Dyrektorów Szkoły: Włodzimierza Pikałę, Andrzeja Tomaszewskiego, Małgorzatę Musiałowską.
 • Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2013)
 • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę przyznany przez Prezydenta RP (2011)
 • Honorowa Odznaka XV-lecia Miejskiego Klubu Sportowego „Kutno” (2008)
 • Brązowy Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP (2006)
 • Nagroda Indywidualna II stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej (2006)
 • Dyplom Wojewody Płockiego za zasługi w rozwoju i upowszechnianiu kultury w województwie płockim (1996)

ZAINTERESOWANIA I PASJE

 • Gra na skrzypcach – niespełnione dziecięce marzenie o grze w ostatnim pulpicie Drugich Skrzypiec w orkiestrze symfonicznej 😊
 • Śpiewanie w chórach (sopran).
 • Podróże – autorski program: „Stolice Europy”.
 • Wycieczki górskie w Tatrach Wysokich – m.in. Rysy (wejście od słowackiej strony),
 • Orla Perć (odcinkami), Krywań, Łomnica (dostępna tylko kolejką gondolową).

Realizacja Mateusz Piechnat