Festiwal Pianistyczny „Alla Polacca” i nagroda dla Tosi Wenerskiej!!

W dniach 25-26 maja 2018 r. odbyła się III edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Pianistycznego „Alla Polacca” przeznaczonego dla uczniów publicznych
i niepublicznych szkół muzycznych I stopnia. Organizatorem Festiwalu było Centrum Edukacji Artystycznej oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. F. Chopina w Warszawie.

Tegoroczny projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, o czym może świadczyć imponująca liczba młodych pianistów, pragnących zaprezentować swoje umiejętności – aż 104 wykonawców! Zmagania festiwalowe przeprowadzone były w trzech grupach uszeregowanych według klas i cyklów kształcenia. Uczestników oceniało jury w składzie: przewodniczący –  Andrzej Tatarski, członkowie – Joanna Ławrynowicz-Just i Stefan Kutrzeba.

Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. im. Karola Kurpińskiego w Kutnie z sukcesem reprezentowała w Warszawie Antonina Wenerska (klasa III/6), zdobywając nagrodę III stopnia  w grupie II. Uczennicę przygotował do Festiwalu pan Jarosław Domagała.

                                                                                                                        Tosiu gratulujemy!!!

 

Realizacja Mateusz Piechnat