Dzień Edukacji Narodowej

Na podstawie art. 74 Ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. 2021 poz. 1762) Dzień Edukacji Narodowej – 14 października 2021 r. jest wolny od zajęć lekcyjnych

Realizacja Mateusz Piechnat