Dni wolne od zajęć lekcyjnych

Na podstawie Rozporządzenia MKiDZNiS o organizacji roku szkolnego oraz kalendarza roku szkolnego
obowiązującego w szkole dni 4,5, 22, 23 czerwca 2021 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

Realizacja Mateusz Piechnat